Op 27 maart 2017 wordt het startschot gegeven van de tweede editie van De Week van het Geld.

Het doel van De Week van het Geld is geldzaken zo breed mogelijk bespreekbaar maken en extra aandacht schenken aan financiële educatie. De hele week vinden er diverse activiteiten plaats, gericht op het onderwijs en het brede publiek.

Dit jaar is ‘Sparen of niet’ het centrale thema van deze campagne. Net zoals vorig jaar nemen heel wat partners, waaronder het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) in samenwerking met de BudgetInZicht-samenwerkingsverbanden, een actieve rol op.
Er staat heel wat te gebeuren:

 • Wikifin, De Tijd en Radio 1 presenteren op maandag 27/3 de resultten van het onderzoek dat zij rond het centrale thema ‘Sparen of niet’ voerden bij 1000 mensen tussen 25 en 74 jaar.
 • Dankzij de steun van Wikifin kregen het VCS en de BIZ-samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om een nieuwe brochure uit te werken die het thema ‘Sparen of niet’ centraal stelt. Deze folder wordt in deze week verspreid.
 • Het VCS en de BIZ-samenwerkingsverbanden houden samen een stand op de infomarkten die georganiseerd worden in het station Brussel-Zuid (op dinsdag 28/3) en in het station Antwerpen-Centraal (op donderdag 30/3). Op deze standen zullen zij heel wat informatie verdelen, waaronder de nieuwe brochure. Budget- en schuldhulpverleners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze infomarkten! BIZ Antwerpen zal op deze infomarkt aanwezig zijn!
 • In alle BIZ-regio’s worden diverse activiteiten georganiseerd die financiële educatie centraal stellen. Binnenkort worden deze via de website www.deweekvanhetgeld.be bekend gemaakt.
 • Wikifin neemt ook initiatieven naar het onderwijs:
  • het spel Budg€tpret kan gespeeld worden in het basisonderwijs;
  • een Wikifin@school Challenge richt zich op de tweede graad secundair;
  • een bezoek aan de infomarkten, met een speciaal hiervoor ontwikkelde mobiele app, is mogelijk voor leerlingen van de derde graad secundair.
« Vorig | Volgend »