R€MI-tool

Heel wat lokale besturen kozen de afgelopen jaren voor de REMI-tool. Het geeft richting aan maatschappelijk assistenten bij het toekennen van steun. De REMI-tool maakt enerzijds maatwerk mogelijk en anderzijds […]