Signaleringsformulier

Laat van je horen en maak mee het verschil.

We gaan graag aan de slag met signalen van hulpverleners. Jouw ervaring helpt ons om budget- en schuldhulpverlening kritisch te belichten, (structurele) problemen aan te kaarten bij het beleid en innovatieve praktijken te ontwikkelen.

Vul het formulier zo zorgvuldig en volledig mogelijk in.
Bij anonieme signalen kunnen wij geen persoonlijke opvolging bieden aan de signaalgever.