Klik hier voor een kalender-overzicht van de vormingen Voorjaar 2020.

Vorming

In het voorjaar staan er 3 vormingen (namiddagen) op de agenda die basiskennis over schulden en schuldbemiddeling als thema hebben.

Deze basisvormingen zijn in de eerste plaats bestemd voor nieuwe medewerkers in schuldhulpverlening, maar voor anderen kan het een opfrissing en update (nieuwe ontwikkelingen) betekenen.

In de maand mei is er ook een gespecialiseerde (tweedaagse) vorming over belastingschulden.

 

Donderdag 13 februari 2020: SCHULDEN ORDENEN

Vooraleer er met een schuldvordering iets kan worden gedaan, is het van het grootste belang om de hele schuldenlast in kaart te brengen. Hulpvragers die bij een dienst voor schuldhulpverlening aankloppen, hebben in veel gevallen meer schulden dan de meest acute waar ze op dat moment hulp voor zoeken. Vaak ook zijn ze zich niet helemaal bewust van andere, onderliggende financiële problemen.

In deze vorming gaan we systematisch na welke schulden er kunnen zijn, hoe ze te herkennen of op te sporen, welke bij voorrang zijn aan te pakken.

Hoe een factuur (voor de aankoop van een dienst of product) tot een (dure) vordering kan evolueren, maakt ook deel uit van onze basiskennis.

 • Praktisch: Donderdag 13 februari 2020, 13u30 – 16u30, CAWcafé, Grote Steenweg 169, 2600 Berchem.
 • Prijs: Gratis voor BIZ-leden regio Antwerpen, €30 voor niet-leden.
 • Inschrijven via https://forms.gle/uxuUGyZDR1RTnde97

 

Donderdag 19 maart 2020: EERSTE HULP BIJ SCHULDEN

Aan de hand van een in kaart gebrachte schuldenlast is het de opdracht om een strategie te bepalen: welke instrumenten bestaan er om tot schuldaflossing te komen. De verschillende soorten van schuldbemiddeling of schuldenregeling komen aan bod, zowel buiten-gerechtelijk (de zgn. gewone of vrijwillige schuldbemiddeling), als gerechtelijk (de zgn. collectieve schuldenregeling).

Naast de instrumenten die de hulpvrager (en zijn schuldhulpverlener of bemiddelaar) kan aanwenden, kijken we ook naar wat de ‘andere kant’ aan middelen heeft om het bedrag van de schuldvordering te innen: schuldeisers, incassokantoren, gerechtsdeurwaarders beschikken over wettelijke middelen om de factuur (zo snel mogelijk) geïnd te krijgen.

 • Praktisch: Donderdag 19 maart 2020, 13u30 – 16u30, CAWcafé, Grote Steenweg 169, 2600 Berchem.
 • Prijs: Gratis voor BIZ-leden regio Antwerpen, €30 voor niet-leden.
 • Inschrijven via https://forms.gle/yyZ4fA7N74zowUPR9

 

Donderdag 23 april 2020: COMMUNICEREN MET SCHULDEISERS

Wanneer hulpvragers zich tot schuldhulpverlening wenden, is (ook figuurlijk) hun krediet al zo goed als op: de communicatie over het betalen van een achterstal of schuld is niet of niet goed gevoerd, zodat de schuldeisende partij niet meer bereid is tot een toegeving (uitstel, betaling in stukjes, enz…).

Het is dan ook de schuldhulpverlener (bemiddelaar) om die draad weer op te nemen, en de communicatie te helpen herstellen. Er bestaan geen regels over, alleen good practices en minder good practices kunnen ons hierbij helpen. Met het nodige geduld en met creativiteit kan dikwijls toch iets bereikt worden.

 • Praktisch: Donderdag 23 april 2020, 13u30 – 16u30, CAWcafé, Grote Steenweg 169, 2600 Berchem.
 • Prijs: Gratis voor BIZ-leden regio Antwerpen, €30 voor niet-leden.
 • Inschrijven via https://forms.gle/mCsAtsApVRn6n1nf9

 

Voor bovenstaande vormingen geldt een maximum-aantal deelnemers van 20 personen. Aan nieuwe medewerkers raden we aan om ze alle drie te volgen.

We verwachten wel dat elke deelnemer zich goed bewust is van de reservatie van een plaatsje: laattijdige afzeggingen benadelen anderen die de vorming(en) wel wilden bijwonen.

Bij een gebeurlijk groot aantal inschrijvingen, met een wachtlijst, trachten we een vorming op heel korte termijn een tweede maal te laten plaatsvinden.

 

Donderdag 7 en 14 mei 2020: FISCALE SCHULDEN: principes, actoren en uitwegen bij betalingsmoeilijkheden

We organiseren in samenwerking met SAM vzw een gespecialiseerde vorming (tweedaagse) over Fiscale schulden, want in de meeste schuldendossiers komen belastingschulden voor.

 • Welke algemene principes liggen aan de basis van een belastingaanslag?
 • Wat zijn de invorderingsmogelijkheden van de fiscus en de recente wijzigingen op dat vlak?
 • Wat kan je als hulpverlener doen wanneer je cliënt zijn/haar belastingschuld niet tijdig kan betalen? Bij wie kan je daarvoor terecht?
 • In welke gevallen kan je een beroep doen op de fiscale bemiddelingsdienst en wat kan die voor jou betekenen?

Gastspreker: Geert Callaert, Fiscaal Bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Financiën

Deze vormingsdagen vinden plaats op ons adres Grotesteenweg 169, 2600 Berchem, telkens van 09u30 tot 16u30.

Deze tweedaagse kan voor max. 20 deelnemers worden opengesteld, is gratis maar wel enkel bestemd voor (schuld-)hulpverleners van BIZ-regio Antwerpen.

Inschrijven via https://forms.gle/12F1nZeaAV2VhuAo9
Deze inschrijving is verplicht voor beide dagen samen.

Annulatie kan enkel tot ten laatste 2 weken vooraf, opdat er nog een plaatsvervanger kan worden gevonden. Latere annulatie leidt tot het in rekening brengen van de kost van deze opleiding.

 

 

« Vorig | Volgend »