Pensioen In Zicht

Vanuit BIZ krijgen we de laatste jaren het signaal dat steeds meer ouderen zich aanmelden bij de budget- en schuldhulpverlening van OCMW en CAW.

De pensioenleeftijd is voor iedereen een moment waarop veel verandert: naast een nieuwe dagbesteding ziet je leven er ook financieel vaak anders uit.

Met onze nieuwe brochure willen we mensen die hun pensioen naderen preventief informeren over de impact van pensioen op hun financiële situatie en hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden.

Door vooraf stil te staan bij de gevolgen van een pensioen, kunnen heel wat financiële zorgen vermeden worden.

De brochure is opgebouwd uit vier hoofdstukken:

  1. De meerwaarde van een budgetplan als overzicht op je huidige en toekomstige situatie en tips om zelf een budgetplan op te maken
  2. De berekening van je pensioen, de verschillende statuten en specifieke uitkeringen
  3. Tops om extra financiële ademruimte te creëren tijdens je pensioen: rechten verkennen, inkomsten verhogen en uitgaven verlagen
  4. Afsluitend overzicht van waar je terecht kan voor meer info, advies en hulp rond (de voorbereiding van) je pensioen en het beheren van je budget

Download hier de brochure

Recent nieuws