BudgetInZicht Voorjaar 2019

Vormingen

Wat staat er op stapel in de eerste jaarhelft?

 • De procedure van de collectieve schuldenregeling (CSR), uitgelegd in ‘gewone mensentaal’.
  Een ervaren advocaat-schuldbemiddelaar legt uit waar het om gaat, hoe het kan verlopen en wat de achterliggende logica is van de procedure. Onze gastspreker geeft ook duiding bij de juridische begrippen die heel vaak worden gehanteerd.

 • De dienst Maatschappelijk werk van het Ziekenfonds – patiëntenverdediging en sociale voorzieningen.
  Sociale diensten van de ziekenfondsen zijn heel erg thuis in de medico-sociale voordelen en rechten (verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur, zorgpremie, e.v.a.) die voor hun leden met een beperkt inkomen, een groot verschil kunnen maken. Ook de kosten en facturen van medische verzorging zijn een aandachtspunt.

 • De FOD Financiën van binnenuit – personenbelastingen.
  Aansluitend op de vorming in mei 2018 door de FOD Financiën – dienst niet-fiscale invordering, over de penale boeten, nodigen we dit jaar een gastspreker uit van de dienst Personenbelasting. De laatste jaren verschijnen er bij regelmaat in de media berichten over de automatisering en tegelijk verstrenging van de fiscale invordering. Met deze vorming leggen we de focus op de werking van deze grote en voor buitenstaanders ingewikkelde overheidsadministratie, en proberen we een inzicht te krijgen op hoe een en ander verloopt tussen het invullen van de belastingbrief en het ontvangen van het ‘aanslagbiljet’.

 • Zelfstandigen in financiële moeilijkheden – het sociaal-rechterlijk statuut van zelfstandigen & mogelijke procedures bij financiële problemen.
  We geven deze studiedag een geschikte plaats op de kalender, met in elk dagdeel een gespecialiseerde gastspreker.
  In de voormiddag legt de gastspreker van een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen (SVF) uit wat het sociaal statuut van een zelfstandig ondernemer inhoudt, welke zijn (financiële) verplichtingen zijn, welke ondernemingsvormen er bestaan (BVBA, NV, e.a.), welke de rol van een ondernemingsloket is.
  In de namiddag maakt een advocaat-curator, die ook bekend is met andere vormen van schuldenregeling, ons wegwijs in de procedure van het faillissement, dat heel recentelijk werd hervormd.

Voor meer uitleg over deze vormingen, klik hier.
Praktische informatie (data en locaties) volgt in januari 2019.

 

Intervisie

Intervisie is een didactische werkvorm waarbij beroep wordt gedaan op ‘collega’s’ om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werkcontext. Enerzijds kan dit de technische praktijk zijn, anderzijds hoe je als maatschappelijk werker in die praktijk staat. Niet het oplossen staat centraal, maar het delen van elkaar denkpistes, collegiale inspiratie en ondersteuning.  Casusbespreking, themavragen, brainstormen, … het kan allemaal aan bod komen. Of je nu zelf een vraag meebrengt of andermans vraag als aanzet gebruikt, het draait om het proces en wat we eruit kunnen leren.Intervisietrajecten zijn een vaste waarde geworden in het BIZ-aanbod, dat wordt verder gezet in 2019.

Ben je geïnteresseerd om samen met maatschappelijk werkers van andere OCMW’s aan intervisie te doen: laat dit voor 31/01 weten via  https://goo.gl/forms/WKn3wvhj0rDLV7vr1 (minimum 6 inschrijvingen om de groep op te starten).

Wil je liever een intervisietraject op maat van je team? Geef dan een seintje via budgetinzicht@cawantwerpen.be, dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

 

Gezocht! Deelnemers voor de nieuwe werkgroep bewindvoering (start 2019)

In 2019 gaan wij ons aanbod uitbreiden met het thema bewindvoering. Om dit op te starten zijn wij opzoek naar hulpverleners/juristen binnen onze regio die willen deelnemen aan onze werkgroep om het thema verder vorm te geven binnen BudgetInZicht regio Antwerpen

Wil je deelnemen? stuur dan een mailtje naar budgetinzicht@cawantwerpen.be

De eerste bijeenkomst gaat door op donderdag 31 januari 2019 in de namiddag. Praktische info en locatie volgen nog.

 

Signalering BudgetInZicht regio Antwerpen

BudgetInZicht regio Antwerpen werkt aan de kwaliteitsverbetering van de budget- en schuldhulpverlening. Daarom vinden wij het belangrijk dat de hulpverleners van ons samenwerkingsverband ons op de hoogte houden van wat er allemaal speelt op het werkveld.

Klik hier om naar het online formulier te gaan.

 

 

 

« Vorig | Volgend »