19 januari 2017

Sommige cliënten in de schuldhulpverlening voelen zich uit de boot vallen ondanks de inzet van de hulpverleners. Vertrouwde begeleidings-methoden blijken weinig of niet aan te sluiten bij de taal en de logica van deze hulpvragers. Pogingen om elkaars manier van denken en doen te veranderen, falen. Men krijgt geen vat op elkaar. Aan de kant van de hulpvrager leidt dit vaak tot agressie, liegen, afspraken niet nakomen, … Aan de kant van de hulpverlener leidt dit tot frustratie, kwaadheid, verminderde inzet voor deze cliënt, …

De vraag is: hoe kunnen 'frontale botsingen' tussen deze zogenaamd lastige cliënten en de hulpverlener in aantal afnemen? Welke stappen kan de hulpverlener daartoe zetten met deze cliënten? Hoe kan een werkbaar zicht gecreëerd worden op de gevestigde cultuur, zonder afwijzing of schuldtoewijzing?

Lesgever

Johan Bastiaensen, psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut

-Samenwerking met de Interactie-Academie-

Wanneer

Donderdag 19 januari van 9u tot 16u

-met broodjeslunch-

Prijs

Gratis voor BIZ-leden

€60 voor niet BIZ-leden

Inschrijven

vormingschuldhulpverlening@cawantwerpen.be

Waar


Plataan
Blindestraat 6-8
Antwerpen, 2000
België

    « Vorig | Volgend »