25 oktober 2016

Wat
Ter opfrissing en updating van basisinformatie over dit thema, behandelen we begrippen zoals loon, vakantiegeld en arbeidsrechtelijke verplichtingen op de werkplaats; de rol en
invloed van RVA, VDAB en vakbonden; sociaal strafrechtelijke sancties bij misbruik van sociale uitkeringen; ziekte-uitkering, invaliditeit, ziekenfonds (zorgkas), terugbetaling van
gezondheidszorgen. Dit alles met de bedoeling om een kader aan te reiken waarbinnen hulpverleners en begeleiders samen met hun cliënt hun weg kunnen vinden bij hulpvragen aangaande inkomensvervangende maatregelen en sociale bescherming. We beperken ons tot 'handvaten en kapstokken' in de sociale wetgeving over werk, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Voor wie
Voor hulpverleners van CAW en OCMW's

Door wie
Marianne Van Baelen, Lector Sociaal Werk optie sociaal juridische dienstverlening van de Karel de Grote Hogeschool.

Waar en Wanneer
dinsdag 25 oktober van 9u 30 tot 12u30, Centrum Kauwenberg, Korte Winkelstraat 1 te 2000 Antwerpen.

Inschrijven
vormingschuldhulpverlening@cawantwerpen.be    « Vorig | Volgend »