27 januari 2017

De complexe uitdaging van schuldhulp en schuldsanering, vraagt ondersteuning, feedback en supervisie. Met een kleine groep, vanuit verschillende werkingen gaan samenzitten en complexe casussen samen bespreken, ondersteund het reflexief handelen en de dialoog met de cliënt. Bij een supervisiewerkvorm is er de procesbegeleiding, maar ook het verbreden en verdiepen naar diverse kaders en thema’s waarmee we als schuldhulpverlener geconfronteerd worden. Het kan hierbij gaan over thema’s als komen tot een vernieuwde verantwoordelijkheid, omgaan met moeilijk gedrag, omgaan met liegen, stilstaan bij en een diepere betekenis geven aan de schuldenaanpak, komen tot een meer participatieve vorm van schuldhulpverlening enz.. Van de deelnemers wordt gevraagd om afwisselend een casus voor te bereiden, om de bespreking zo gericht mogelijk te maken.

Bedoeling is te komen tot een groepje deelnemers (8- max12), die vertrouwd raken met elkaar, waarbij zich ook een lerende groepsdynamiek presenteert.

Wanneer

Hierbij zien we een viertal sessies van een halve dag op jaarbasis voor ogen, In het najaar 2016 waren deze op 21 oktober en 5 december. In het voorjaar van 2017 zijn volgende data afgesproken: vrijdag 27 januari en vrijdag 17 maart, telkens van 9u tot 12u in de Grote Steenweg 169, 2600 Berchem (twee andere data voorjaar 2017 volgen).

-gesloten groep, inschrijven niet meer mogelijk-

Door wie

Supervisor is Koen Vansevenant (reeds 20 jaar ervaring in het opvolgen van 30 sociale diensten van OCMW’s, zowel wat betreft het organiseren van schuldhulpverlening als het bepreken en opvolgen van individuele begeleidingen; lesgever bij basisopleiding schuldbemiddelaar van het Vlaams Centrum Schuldenlast; supervisor bij BIZ OVL; …..)    « Vorig | Volgend »