WIL JE JEZELF ALS PROFESSIONAL VERSTERKEN IN JE JOB?

Of wil je de kwaliteit van de inhoud van je job verhogen? Dan bieden wij een aantal methodieken, tools, en instrumenten aan om deze doelen te bereiken.

VORMINGEN OPEN AANBOD

BIZ biedt jaarlijks een aantal vormingen aan rond thema’s die met schuldhulpverlening te maken hebben. Zie de agenda om te zien wanneer welke vorming doorgaat.

Het is niet altijd gemakkelijk om de informatie die je in vormingen meekrijgt, te vertalen naar eigen team. Daarom kan het interessant zijn om onder begeleiding van BIZ stil te staan rond specifieke thema’s. We staan open om rond diverse thema’s te werken.

Daarnaast willen we op geregelde tijdstippen studiedagen organiseren. Hiervan word je op tijd verwittigd.

Ondertussen is ons dialoogmoment rond Collectieve SchuldenRegeling een vaste waarde aan het worden in ons aanbod.

VORMINGEN OP MAAT

Als je organisatie nood heeft aan een bepaalde vorming, kun je ons contacteren. Hierbij het overzicht van enkele thema’s die wij aanbieden:

  • Introductie tot schuldenproblematiek
  • Schulden ordenen
  • Communiceren met schuldeisers
  • Belastingsschulden
  • Nieuw Statuut Onbekwamen
  • Collectieve SchuldenRegeling; introductie
  • Sociale kaart: rechtenverkenner

 

INTERVISIE GROEPEN

Intervisie is een didactische werkvorm waarbij beroep wordt gedaan op ‘collega’s’ om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werkcontext. Casusbespreking, themavragen, brainstormen, … het kan allemaal aan bod komen.

Interesse om met jullie ganse team een intervisietraject te doorlopen? Geef een seintje via

Sinds 16 maart 2017 zijn we opnieuw gestart met het Regionaal Juristenoverleg van onze BIZ-regio. We gaan hiermee ook in 2018 verder. De bedoeling blijft om samen juridische thema’s uit te diepen die ieder van ons aanbelangen. Daarnaast creëren we ruimte voor uitwisseling van ervaringen, casussen en vragen. We komen enkele malen per jaar bijeenkomen, telkens met een centraal thema. Tegelijk gebruiken we het digitale forum om elkaar nog sneller te ondersteunen. De posts met vragen en antwoorden worden thematisch gerangschikt en kunnen zo voor alle deelnemende juristen van onze regio een hulp zijn bij het ontwarren van moeilijke juridische knopen.

ADHOC GROEPEN en ACTUELE THEMA’S

We staan open om ad hoc bijeenkomsten te organiseren over actuele thema’s. Ervarings- en uitwisselingsmomenten staan hier centraal. Dit betreft eerder kortlopende trajecten waarbij 1 of 2 bijeenkomsten aan de vraag voldoet. Zie de agenda.

SUPERVISIE

We voorzien een aangepaste formule, in het najaar van 2018, voortbouwend op de eerdere supervisie sessies van in 2017.

Heb je zelf suggesties of wens je meer informatie?

Aarzel dan niet om ons te.

BUDGETINZICHT (BIZ)
REGIO ANTWERPEN
Grote Steenweg 169
2600 Berchem

MET STEUN VAN

Vlaanderen_verbeelding werkt