WIL JE JEZELF ALS PROFESSIONAL VERSTERKEN IN JE JOB?

Of wil je de kwaliteit van de inhoud van je job verhogen? Dan bieden wij een aantal methodieken, tools, en instrumenten aan om deze doelen te bereiken.

VORMINGEN OPEN AANBOD

BIZ biedt jaarlijks een aantal vormingen aan rond thema’s die met schuldhulpverlening te maken hebben. Zie de agenda om te zien wanneer welke vorming doorgaat.

Het is niet altijd gemakkelijk om de informatie die je in vormingen meekrijgt, te vertalen naar eigen team. Daarom kan het interessant zijn om onder begeleiding van BIZ stil te staan rond specifieke thema’s. We staan open om rond diverse thema’s te werken.

Daarnaast willen we op geregelde tijdstippen studiedagen organiseren. Hiervan word je op tijd verwittigd.

VORMINGEN OP MAAT

Als je organisatie nood heeft aan een bepaalde vorming, kun je ons contacteren. Hierbij het overzicht van enkele thema’s die wij aanbieden:

  • Introductie tot schuldenproblematiek
  • Schulden ordenen
  • Communiceren met schuldeisers
  • Belastingsschulden
  • Nieuw Statuut Onbekwamen
  • Collectieve SchuldenRegeling; introductie
  • Sociale kaart: rechtenverkenner

 

INTERVISIE GROEPEN

Onder contructie

CASUSBESPREKINGEN CSR

Op regelmatige basis komen actoren uit CSR samen om concrete casussen (anoniem), vragen en thema’s te bespreken. De bedoeling is dat je op voorhand je vragen doorspeelt, de casusbespreking wordt opgebouwd adhv de binnengekomen casussen. Houd de agenda en onze nieuwsbrief in het oog voor concrete data en inschrijvingsmodaliteiten!

WERKGROEP CSR

De werkgroep bestaat uit kandidaat-gerechtsdeurwaarders, advocaat-schuldbemiddelaars, juristen en sociaal werkers uit OCMW’s en CAW. Hun focus ligt op het organiseren van de jaarlijkse dialoogdag rond CSR en op het opvolgen van de acties die uit die dialoogdag voortvloeien. Hieronder vind je enkele producten die uit hun werk zijn voortgekomen.

 

WERKGROEP BEWINDd

Onder constructie.

Heb je zelf suggesties of wens je meer informatie?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

BUDGETINZICHT (BIZ)
REGIO ANTWERPEN
Grote Steenweg 169
2600 Berchem
budgetinzicht@cawantwerpen.be

MET STEUN VAN

Vlaanderen_verbeelding werkt

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze vormingsdagen, netwerkdagen of andere agendapunten.

PRIVACYBELEID