WIL JE JEZELF ALS PROFESSIONAL VERSTERKEN IN JE JOB?

Of wil je de kwaliteit van de inhoud van je job verhogen? Dan bieden wij een aantal methodieken, tools, en instrumenten aan om deze doelen te bereiken.

VORMINGEN OPEN AANBOD

BIZ biedt jaarlijks een aantal vormingen aan rond thema’s die met schuldhulpverlening te maken hebben. Zie de agenda om te zien wanneer welke vorming doorgaat.

Het is niet altijd gemakkelijk om de informatie die je in vormingen meekrijgt, te vertalen naar eigen team. Daarom kan het interessant zijn om onder begeleiding van BIZ stil te staan rond specifieke thema’s. We staan open om rond diverse thema’s te werken.

Daarnaast willen we op geregelde tijdstippen studiedagen organiseren. Hiervan word je op tijd verwittigd.

VORMINGEN OP MAAT

Als je organisatie nood heeft aan een bepaalde vorming, kun je ons contacteren. Hierbij het overzicht van enkele thema’s die wij aanbieden:

 • Introductie tot schuldenproblematiek
 • Schulden ordenen
 • Communiceren met schuldeisers
 • Belastingsschulden
 • Nieuw Statuut Onbekwamen
 • Collectieve SchuldenRegeling; introductie
 • Sociale kaart: rechtenverkenner

 

INTERVISIE GROEPEN

Intervisie is een didactische werkvorm waarbij beroep wordt gedaan op ‘collega’s’ om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werkcontext. Casusbespreking, themavragen, brainstormen, … het kan allemaal aan bod komen.

Interesse om met jullie ganse team een intervisietraject te doorlopen? Geef een seintje via budgetinzicht@cawantwerpen.be

CASUSBESPREKINGEN CSR

Op regelmatige basis komen actoren uit CSR samen om concrete casussen (anoniem), vragen en thema’s te bespreken. De bedoeling is dat je op voorhand je vragen doorspeelt, de casusbespreking wordt opgebouwd adhv de binnengekomen casussen. Houd de agenda en onze nieuwsbrief in het oog voor concrete data en inschrijvingsmodaliteiten!

Ter illustratie enkele vragen/thema’s dien in 2018 aan bod kwamen:

 • Positieve en negatieve ervaringen rond de combinatie van CSR door advocaat-schuldbemiddelaar en budgetbeheer door OCMW (dit is niet in alle OCMW’s een optie).
 • Sommige advocaat-schuldbemiddelaars zijn heel moeilijk te bereiken (zowel voor schuldenaar als voor maatschappelijk werker). Hoe gaan we hiermee om?
 • Advocaat-schuldbemiddelaars moeten niet instaan voor het betalen van de vaste kosten, maar in functie van stabiliteit voor de schuldenaar wordt dit wel vaak gedaan. Dit kan dus verschillen van schuldbemiddelaar tot schuldbemiddelaar.
 • Bij problemen met uitbetalen inkomen, wordt dit soms zeer laattijdig ontdekt, zowel door schuldbemiddelaar als door schuldenaar. Hoe gaan we hier mee om?
 • De kostprijs van CSR. Er is wettelijk bepaald dat de erelonen prioritair betaald moeten worden. Alle forfaitaire bedragen voor brieven, opmaak plan, … staan vast. Gemiddeld genomen moet je 1200 à 1600 euro rekenen voor de opstart van een CSR en daarna 700 à 1000 euro per jaar.

WERKGROEP CSR

De werkgroep bestaat uit kandidaat-gerechtsdeurwaarders, advocaat-schuldbemiddelaars, juristen en sociaal werkers uit OCMW’s en CAW. Hun focus ligt op het organiseren van de jaarlijkse dialoogdag rond CSR en op het opvolgen van de acties die uit die dialoogdag voortvloeien. Hieronder vind je enkele producten die uit hun werk zijn voortgekomen. Op dit moment werken we nog volop aan een engagementsverklaring tussen de actoren.

 

WERKGROEP BEWINDd

In 2019 breiden we ons aanbod uit met het thema bewindvoering. Om dit op te starten, zochten we naar hulpverleners/juristen binnen onze regio om deel te nemen aan onze werkgroep om het thema verder vorm te geven binnen BudgetInZicht regio Antwerpen. Welke acties we gaan ondernemen, zullen we later bekend maken?

Heb je zelf suggesties of wens je meer informatie?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

BUDGETINZICHT (BIZ)
REGIO ANTWERPEN
Grote Steenweg 169
2600 Berchem
budgetinzicht@cawantwerpen.be

MET STEUN VAN

Vlaanderen_verbeelding werkt

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze vormingsdagen, netwerkdagen of andere agendapunten.

PRIVACYBELEID