Vrijwilligerswerkingen binnen de financiële hulpverlening en -ondersteuning

Via een duomethodiek worden cliënten en vrijwilligers aan elkaar gekoppeld om in een traject de financiële redzaamheid van de cliënt te stimuleren. 

BIZ regio Antwerpen vrijwilligers

Duomethodiek

Vrijwilligers als sleutelrol bij stimuleren van financiële redzaamheid

Enkele projecten zetten zich in rond het stimuleren van financiële redzaamheid. Vrijwilligers krijgen hierin een sleutelrol toebedeeld. Cliënt en vrijwilliger worden aan elkaar gekoppeld en gaan zo samen een traject aan. De trajecten bieden een waardevolle aanvulling op de reeds lopende professionele hulpverlening. De focus ligt op het aanleren van vaardigheden zodat cliënten zelf opnieuw (of meer) verantwoordelijkheid kunnen en durven te nemen voor hun duurzaam budgetmanagement. 

De Budgetcoaches (CAW Antwerpen) en Budgetbuddy’s (OCMW Antwerpen) schreven samen een draaiboek over de buddywerking. Hier kan je de inhoudstafel van het draaiboek bekijken. Via BudgetInZicht kan je het volledige draaiboek opvragen.

Neem contact op met BudgetInZicht om nog meer te weten te komen over deze duomethodieken.