Stress-sensitieve hulpverlening

Te veel en te langdurige stress heeft dus een negatief effect op ons functioneren. Schaarste en stress maken ons impulsiever en we stellen meer kortzichtig gedrag. Mensen die moeten rondkomen van een klein budget of een schuldenlast met zich meedragen, zijn niet dom, lui of ongemotiveerd. Ze maken andere keuzes door de stress en schaarste van het overleven met een beperkt budget.

Door meer oog te hebben voor een stress-sensitieve hulpverlening kan je beter doelen bereiken en dingen aanleren. 

BIZ regio Antwerpen schaarste stress

Psycho-educatie rond financiële stress

Mensen die leven met financiële en/of sociale problemen, ervaren heel wat schaarste en stress. Hun hoofd wordt zo ingenomen door de problemen die ze ervaren, dat ze onvoldoende ruimte hebben om na te denken op lange termijn. De schaarste theorie en het werk rond stress-sensitieve hulpverlening leert ons dat er – naast ‘niet-kunners’ en ‘niet-willers’ – een hele grote groep ‘niet-lukkers’ zijn. Mensen die hun problemen wel willen aanpakken, maar waarbij de chronische stress ervoor zorgt dat ze hiertoe niet in staat zijn. BudgetInZicht regio Antwerpen stelde draaiboeken op om via psycho-educatie te werken aan het bewustzijn rond financiële stress in een groepsgerichte aanpak.

Organiseer je in jouw werking budgetcursussen, dan kan je onderstaande draaiboek gebruiken om één les psycho-educatie rond financiële stress in te voeren in de cursusreeks.

Wil je in jouw groep/organisatie werken rond financiële stress dat mensen ervaren? Aan de hand van 3 samenkomsten verken je wat stress is, hoe het tot uiting komt, welk effect het heeft op de omgeving en welke hulpmiddelen er voor jou kunnen helpen om minder stress te ervaren. Hieronder download je het draaiboek voor deze drie samenkomsten.

Hieronder kan je de bijlagen downloaden om te gebruiken in jouw groep.

‘Stress-sensitief werken in het sociaal domein: inzichten en praktische handvatten voor hulp- en dienstverleners’ beschrijft hoe chronische stress denken en gedrag ontregelt. In een theoretische inleiding wordt toegelicht hoe het komt dat mensen die in chronische stress leven vaker afspraken vergeten, niet vanzelfsprekend in actie komen en meer moeite hebben hun emoties en verlangens te reguleren. Er wordt uitgelegd hoe het komt dat chronische stress mensen lijkt te gijzelen in hun problematiek. Aan de hand van praktische casuïstiek wordt uitgewerkt wat deze inzichten betekenen voor de publieke hulp- en dienstverlening op terreinen als de re-integratie, jeugdhulpverlening, thuisbegeleiding, schuldhulpverlening, wijkteams en het maatschappelijk werk.

Meer info over het boek vind je hier

Stress-sensitief werken in het sociaal domein

Waarom arme mensen domme dingen doen

Rutger Bregman schreef in 2013 een interessant artikel in De Correspondent. Het geeft een heldere kijk op hoe schaarste werkt. Lees hier het artikel. 

Als je geldzorgen hebt, dan ga je beter nadenken over je uitgaven, toch? Gedragswetenschapper Mirre Stallen (Universiteit Leiden en Hogeschool van Amsterdam) vertelt je hier waarom dat niet altijd het geval is. Geldstress heeft namelijk effect op je hersenen. Hierdoor kun je moeilijker nadenken over de lange termijn: je zal dus niet zo snel geld opzij zetten voor onverwachte uitgaven, zoals een kapotte koelkast. Tegelijkertijd ben je als je geldzorgen hebt juist gevoeliger voor het kopen van dingen waar je nú blij van wordt, zoals een nieuwe jas. Maar hoe los je die geldproblemen dan weer op? Bekijk onderstaande video!

Wat doen geldzorgen met je brein?