Schuldhulpverlening

Onder schuldhulpverlening verstaan we alle hulpverlening die te maken heeft met schulden(problematiek). Dit kan gaan van een eenmalige contact met een schuldeiser, over een schuldbemiddelingsdossier bij een erkende dienst schuldbemiddeling tot een collectieve schuldenregeling (zie aparte pagina).  

Voor mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn is de schuldhulpverlening een moeilijke wereld. Daarom zetten we in op heldere informatie over dit thema.
BudgetInZicht regio Antwerpen heeft zich daarnaast de laatste jaren gefocust op enkele thema’s waar schuldbemiddelaars moeilijkheden bij ondervonden. Regelmatig doen we hierrond een oproep om ervaringen uit te wisselen of signalen door te geven.

BIZ regio Antwerpen schuldhulpverlening

Waar kan je terecht voor hulp bij budget en schulden?

Wegwijs bij budget & schulden

Weet je niet hoeveel geld je hebt? Heb je vaak te weinig geld over op het einde van de maand? Heb je één of meer facturen niet betaald?
Weet je niet hoe het verder moet? In deze brochure lees je welke hulp je kan krijgen.

 • In het begin van elk deel lees je wat je zelf kan doen.
 • In deel 1 lees je wie jou kan helpen om anders om te gaan met je geld.
 • In deel 2 lees je wie jou kan helpen om je schulden aan te pakken.
 • In deel 3 vind je een overzicht van alle hulpvormen.

Inleiding in de schuldenproblematiek

Vorming voor niet-schuldhulpverleners

In 2020 werkten we samen met de andere BIZ-regio’s een vorming uit die in de eerste plaats gericht is op niet-schuldhulpverleners die binnen hun professionele opdracht mensen met schulden tegenkomen. We denken bijvoorbeeld aan leerkrachten, clb-medewerkers, HR-medewerkers, thuiszorgers, huisdokters, enzovoort.

De vorming gaat, naast achtergrondinformatie rond schuldenproblematiek en schuldhulpverlening, in op thema’s als ‘Hoe herken je een schulden?’, ‘Hoe verwijs je zorgzaam door in geval van budgetproblemen?’…

Geïnteresseerd in deze vorming? Contacteer ons en we organiseren de vorming op maat van jouw organisatie!

'Onbemiddelbare dossiers'

Uitwisseling rond 'zorgdossiers'

Er zijn zo van die schulden- of budgetdossiers waar hulpverleners, maar ook gerechtsdeurwaarders en advocaten mee ‘vast’ blijven zitten. Wij leggen ons daar echter niet bij neer en blijven op zoek gaan naar een uitweg!

Wil je een casus rond dit thema bespreken met een externe? Contacteer ons, wij zoeken de ideale persoon hiervoor.

Download hier een verzameling van tips en tricks die we verzamelden.

Overlijden tijdens financiële hulpverlening​

Wanneer een cliënt overlijdt tijdens een hulpverleningstraject, heeft dit uiteraard een impact op het traject. BIZ bundelde antwoorden op enkele terugkerende vragen van hulpverleners.

Mogelijkheid tot intervisie

In een intervisietraject gaan we met jou en je collega’s aan de slag met jullie casussen. Vaak dossiers waar je op vragen stuit, maar evengoed putten we uit dossiers die wel goed lopen! Doel is sowieso om even stil te staan bij wat werkt en wat niet werkt en hoe je zo sterk mogelijk kan staan als hulpverlener.

Wil je een intervisietraject opstarten? Neem contact met ons op. 

Hou ook ons aanbod vormingen in het oog!

Naast het lopend aanbod dat je in onze agenda terugvindt, hebben we ondertussen een uitgebreid archief aan vormingen. Binnen volgende thema’s kan je bij ons terecht voor een uitgewerkte vorming of een doorverwijzing naar andere experts:

 • Schulden en schaarste
 • Enkele specifieke soorten schulden zoals huurschulden en belastingschulden
 • Schulden ordenen
 • Communiceren met schuldeisers
 • Basisprincipes van invordering en schuldbemiddeling
 • Omgaan met lastige cliënten
 • Psychologische en verslavingsproblematieken bij mensen met financiële moeilijkheden

Over het muurtje

Tips, interessante praktijken en literatuur

SAM vzw

Schrijf je in op de nieuwsbrief Thema Schulden van Sam vzw om op de hoogte te blijven van de evoluties rond de schuldenproblematiek en de schuldhulpverlening.