Schuldhulpverlening

Onder schuldhulpverlening verstaan we alle hulpverlening die te maken heeft met schulden(problematiek). Dit kan gaan van een eenmalige contact met een schuldeiser, over een schuldbemiddelingsdossier bij een erkende dienst schuldbemiddeling tot een collectieve schuldenregeling (zie aparte pagina).  

Voor mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn is de schuldhulpverlening een moeilijke wereld. Daarom zetten we in op heldere informatie over dit thema.
BudgetInZicht regio Antwerpen heeft zich daarnaast de laatste jaren gefocust op enkele thema’s waar schuldbemiddelaars moeilijkheden bij ondervonden. Regelmatig doen we hierrond een oproep om ervaringen uit te wisselen of signalen door te geven.

BIZ regio Antwerpen schuldhulpverlening

Waar kan je terecht voor hulp bij budget en schulden?

Weet je niet hoeveel geld je hebt? Heb je vaak te weinig geld over op het einde van de maand? Heb je één of meer facturen niet betaald?
Weet je niet hoe het verder moet? In deze brochure lees je welke hulp je kan krijgen.

  • In het begin van elk deel lees je wat je zelf kan doen.
  • In deel 1 lees je wie jou kan helpen om anders om te gaan met je geld.
  • In deel 2 lees je wie jou kan helpen om je schulden aan te pakken.
  • In deel 3 vind je een overzicht van alle hulpvormen.

Wegwijs bij budget & schulden

'Onbemiddelbare dossiers'

Uitwisseling rond 'zorgdossiers'

Er zijn zo van die schulden- of budgetdossiers waar hulpverleners, maar ook gerechtsdeurwaarders en advocaten mee ‘vast’ blijven zitten. Wij leggen ons daar echter niet bij neer en blijven op zoek gaan naar een uitweg!

Wil je een casus rond dit thema bespreken met een externe? Contacteer ons, wij zoeken de ideale persoon hiervoor.

Download hier een verzameling van tips en tricks die we verzamelden.

Wanneer een cliënt overlijdt tijdens een hulpverleningstraject, heeft dit uiteraard een impact op het traject. BIZ bundelde antwoorden op enkele terugkerende vragen van hulpverleners.

Overlijden tijdens financiële hulpverlening​

Over het muurtje

Tips, interessante praktijken en literatuur

SAM vzw

Schrijf je in op de nieuwsbrief Thema Schulden van Sam vzw om op de hoogte te blijven van de evoluties rond de schuldenproblematiek en de schuldhulpverlening.