Groepsgericht werken

Wanneer groepsgericht werken mogelijk is, heeft dit heel wat voordelen. Het lotgenotencontact doorbreekt het sociaal isolement van deelnemers en versterkt hun zelfbeeld.

BIZ regio Antwerpen Groepswerk

Proefproject

Het stimuleren van financiële rust via groepsgerichte aanpak

BudgetInZicht regio Antwerpen startte in 2020 met een proefproject rond ‘het stimuleren van financiële rust via groepsgerichte aanpak’. Door de Covid-19 pandemie liep dit project vertraging op. We hopen in 2022 alsnog enkele proefprocessen te organiseren. Nadien bundelen we al onze bevinden / adviezen / info / … op deze pagina. 

Ben je intussen al nieuwsgierig naar het verloop? Neem contact op met Kristien. 

Over het muurtje

Tips, interessante praktijken en literatuur

Omdat je geld telt! - in groep werken aan financiële vaardigheden

CEBUD ontwikkelde een cursus waarin vaardigheden worden aangeleerd en versterkt om zelfstandig je budget te beheren. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor cliënten van OCMW’s of CAW’s die stilaan meer verantwoordelijkheid opnemen in het beheren van hun budget. Daarnaast kan de cursus ook interessant zijn voor organisaties die werken met personen met een beperkt(er) inkomen en hen willen helpen met het aanscherpen van financiële vaardigheden.

Meer informatie over de cursus vind je hier