Budgetbeheer

Bij budgetbeheer ontvangt een maatschappelijk werker de inkomsten van een persoon en voert de betalingen van de vaste kosten uit. De persoon krijgt leefgeld om voedsel mee te kopen of om andere (noodzakelijke) aankopen te kunnen betalen.

Deze hulpverlening is ingrijpend en kan er na verloop van tijd voor zorgen dat de persoon het zicht op zijn financiële situatie verliest en vergeet hoe hij zelfstandig zelf zijn budget kan beheren. Daarom werkt BudgetInZicht regio Antwerpen al enkele jaren rond het thema “afbouw van budgetbeheer”. Hieronder vind je meer informatie.

BIZ regio Antwerpen Budgetbeheer

Afbouw

Van budgetbeheer naar zelfstandigheid

In 2017 bundelde BIZ ervaringen uit vormingen, denk- en intervisie momenten rond het thema afbouw van budgetbeheer.

De afbouw van budgetbeheer is sterk individueel bepaald en op maat van de cliënt. In deze bundel proberen we antwoorden te geven op vragen zoals ‘hoe begin je aan afbouw’ en ‘hoe hou je de cliënt betrokken’.

Daarnaast gaat afbouw van budgetbeheer over verandering, wat tijd en geduld nodig heeft. We moeten onze cliënten de nodige steun en motivatie bieden, en samen met de cliënten uitzoeken wat kan en wat niet.

Op maat werken wil echter niet zeggen dat alles individueel moet gebeuren. Groeps– en vrijwilligerswerk kunnen zeker ook een plaats krijgen in een afbouwbegeleiding.

Deze doelenlijst kan ingezet worden tijdens individuele begeleidingen ter ondersteuning van hulpverlener en cliënt. Deze is zeker niet enkel van toepassing voor de afbouw van budgetbeheer bij cliënten maar kan ook gebruikt worden voor de opstart van budgetbegeleiding.

De doelenlijst kan je antwoorden geven op vragen zoals: Waar staat mijn cliënt op dit moment? Wat zijn zijn krachten? Wat zijn zijn werkpunten?

Individueel (afbouw) traject

Een doelenlijst rond individuele krachtgericht budgetbeheer

Een weloverwogen keuze

Budgethulpverlening, werken met krachten

Aangezien budgetbeheer een ingrijpende vorm van hulpverlening is, dient de keuze hiervoor altijd weloverwogen te zijn. Hierbij kan “Budgethulpverlening, werken met krachten” ondersteuning bieden. In deze bundel bekijken we niet alleen verschillende werkvormen en hulpmiddelen maar gaan we ook dieper in op de competenties en vaardigheden die een persoon nodig heeft om financieel redzaam te zijn, evenals het belang van motivatie en de stress die een persoon kan ervaren bij dit alles.

Je kan de volledige bundel downloaden, evenals enkele bijlagen apart:

Wanneer een cliënt overlijdt tijdens een hulpverleningstraject, heeft dit uiteraard een impact op het traject. BIZ bundelde antwoorden op enkele terugkerende vragen van hulpverleners.

Overlijden tijdens financiële hulpverlening

Waar kan je terecht voor hulp bij budget en schulden?

BudgetInzicht Oost-Vlaanderen ontwikkelde een praktische leidraad om een gefaseerde afbouw te doen van een dossier budgetbegeleiding of budgetbeheer. Meer informatie en het stappenplan ‘Budget in eigen handen’ vind je hier.

Budget in eigen handen

Stappenplan