Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding kan een oplossing bieden wanneer iemand problemen ervaart met het onder controle houden van zijn uitgaven. De persoon beheert zelf zijn budget met hulp en ondersteuning van een maatschappelijk werker van OCMW of CAW.

Hieronder kan je meer informatie vinden over hoe je een cliënt kan ondersteunen om financieel redzaam te worden/blijven.

BIZ regio Antwerpen Budgetbegeleiding

Budgethulpverlening

Werken met krachten

In “Budgethulpverlening, werken met krachten” bekijken we niet alleen verschillende werkvormen en hulpmiddelen maar gaan we ook dieper in op de competenties en vaardigheden die een persoon nodig heeft om financieel redzaam te zijn, evenals het belang van motivatie en de stress die een persoon kan ervaren bij dit alles.

Je kan de volledige bundel downloaden, evenals enkele bijlagen apart:

Over het muurtje

Tips, interessante praktijken en literatuur

www.financieelredzaam.be

CEBUD ontwikkelde een website waarin inzichten en hulpmiddelen die bijdragen tot (meer) financiële redzaamheid gebundeld worden.

Overzicht houden van inkomsten en uitgaven
Waar kan je terecht voor hulp bij budget en schulden?