Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding kan een oplossing bieden wanneer iemand problemen ervaart met het onder controle houden van zijn uitgaven. De persoon beheert zelf zijn budget met hulp en ondersteuning van een maatschappelijk werker van OCMW of CAW.

Hieronder kan je meer informatie vinden over hoe je een cliënt kan ondersteunen om financieel redzaam te worden/blijven.

BIZ regio Antwerpen Budgetbegeleiding

Budgethulp-verlening

Werken met krachten

In “Budgethulpverlening, werken met krachten” bekijken we niet alleen verschillende werkvormen en hulpmiddelen maar gaan we ook dieper in op de competenties en vaardigheden die een persoon nodig heeft om financieel redzaam te zijn, evenals het belang van motivatie en de stress die een persoon kan ervaren bij dit alles.

Overzicht houden van inkomsten en uitgaven

Waar kan je terecht voor hulp bij budget en schulden?

Budget In Beeld

Gratis online tool voor hulpverleners

www.budgetinbeeld.be is een interactieve site waarop je samen met je cliënt een maandoverzicht kan maken van de inkomsten en uitgave. Via deze tool krijgt je client een realistisch beeld van de financiële situatie per  maand. Het wordt duidelijk waar geld naartoe gaat en of er op het einde van de maand geld over of tekort is.

Kom via onderstaand filmpje te weten hoe de website werkt.

Expertisecentrum Budget en Financieel Welzijn (CEBUD) ontwikkelde www.financieelredzaam.be. De website bundelt inzichten en hulpmiddelen die bijdragen tot (meer) financiële redzaamheid.

Financiële redzaamheid

www.financieelredzaam.be