Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel voor wanneer iemand niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of zijn goederen te beheren. Het gaat om de bekwaamheid van een persoon. Bewindvoering is dus geen budget- of schuldhulpverlening.

De vrederechter bekijkt situatie per situatie of een bewindvoering echt wel nodig is en maakt de uiteindelijke beslissing.

BIZ regio Antwerpen Bewindvoering

Methodiek en procedure

BIZ werkte drie draaiboeken uit met focus op het informeren en ondersteunen van hulpverleners die bewindvoering als een optie zien voor cliënten.

Het eerste draaiboek geeft uitleg over de wetgeving rond de juridische bescherming en de procedure. 
In het tweede draaiboek reiken we enkele methodieken aan om een inschatting te maken of bewindvoering de beste optie is. Met behulp van dit draaiboek kan een hulpverlener zijn cliënt informeren en ondersteunen zodat de aanvraag van bewindvoering een doordachte beslissing is.
In het derde draaiboek worden vaak gestelde vragen gebundeld. Kom in één oogwenk veel te weten over bewindvoering via de FAQ!

BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen ontwikkelde samen met Similes vzw een brochure rond bewindvoering. Met deze brochure willen ze personen die onder bewindvoering (komen te) staan en hun netwerk op een heldere en eenvoudige manier uitleggen wat deze beschermingsmaatregel concreet inhoudt. Door van meet af aan duidelijke informatie te verschaffen, kan de ondersteuning zo optimaal mogelijk verlopen voor alle betrokkenen.

BudgetInZicht Centraal-West-Vlaandere, Similes, SAM vzw en Wikifin realiseerden een toegankelijk filmpje over bewindvoering.  

Bewindvoering In Zicht

notaris.be

Op www.notaris.be kan je twee filmpjes bekijken met uitleg over bewindvoering: