Je zoekt info over...?

BudgetInZicht regio Antwerpen is actief in verschillende thema’s binnen de budget- en schuldhulpverlening. We ontwikkelen methodieken, brochures, vormingen… Hieronder vind je per thema meer informatie. 

Vind je geen antwoord op je vraag? Aarzel niet ons te contacteren

Begeleiding van de cliënt bij zijn inkomsten en uitgaven waarbij budget in handen van de cliënt blijft.

Begeleiding van de cliënt bij zijn inkomsten en uitgaven waarbij budget door de maatschappelijk werker wordt beheerd.

Gerechtelijke procedure waarin een afbetalingsplan wordt opgemaakt voor mensen die niet in staat zijn om hun schulden over een redelijke termijn terug te betalen. 

Op zoek naar een vorming? Ontdek ons aanbod in de agenda of contacteer ons voor een aanbod op maat van jou(w organisatie).

Beschermingsmaatregel voor wanneer iemand niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of zijn goederen te beheren.

Wat kan je als hulpverlener doen rond het thema energie?

Mensen met financiële problemen ervaren chronische stress. Door hier actief rekening mee te houden en aan te werken, kan je binnen de hulpverlening grotere stappen zetten.

Vrijwilligers als meerwaarde bij de ondersteuning en begeleiding van cliënten binnen de (afbouw van) budget- en schuldhulpverlening.

Tools en methodieken om te werken aan de financiële kennis en vaardigheden van je cliënt. 

Werk je met jongeren en ben je op zoek naar methodieken rond financiële educatie?

Het stimuleren van financiële rust via groepsgerichte aanpak waarbij lotgenotencontact centraal staat.