MENSEN LEREN OMGAAN MET HUN FINANCIËN OM HERVAL TE VERMIJDEN.

Hieronder vind je de reeds ontwikkelde instrumenten. Een aanbod voor hulpverleners.

BUDDYWERKING EN VRIJWILLIGERS

Vind je het inzetten van vrijwillligers een meerwaarde voor je cliënten in de financiële hulpverlening?

Dat kunnen we enkel beamen! De afgelopen jaren hebben we verschillende vrijwilligersprojecten binnen de financiële hulpverlening van ver of van nabij ondersteund.

Op basis van de eerste ervaringen maakten we een draaiboek voor buddytrajecten op, die je in onze databank vindt. We blijven de lopende buddywerkingen ondersteunen door nieuwe vrijwilligers op te leiden, anderen bij te scholen en intervisies te begeleiden op vraag.

Als je ook met jouw organisatie van start wil gaan met buddy’s, kan BIZ ondersteunende partner zijn.

Meer info via budgetinzicht@cawantwerpen.be

BUDGETCOACHES CAW ANTWERPEN

Eén van de buddyprojecten die BIZ ondersteunt, zijn de Budgetcoaches van CAW Antwerpen.

Deze vrijwilligers gaan, in afstemming met een lopende budget –of schuldhulpverlening binnen de wijkteams van CAW Antwerpen, mensen van kortbij en op een empowerende manier ondersteunen. Ze leren mensen vaardigheden aan om zelf (opnieuw/meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun duurzaam budgetmanagement.

De Budgetcoaches worden vaak ingeschakeld als extra hulp bij de afbouw van langlopende budgetbegeleidingen. Ze kunnen in elk soort traject worden ingeschakeld, zolang er een concrete hulpvraag rond budget is: (anders) leren budgetteren, leren sparen, online banking aanleren, goedkoop leren winkelen, enzovoort. Een samenwerking met de professionele hulpverlener en een vrijblijvend karakter van de begeleiding staan voorop.

Hun aanwezigheid en belangeloze betrokkenheid motiveren cliënten om een volgende stap te zetten. Ze zijn sneller over hun angst om de touwtjes terug in eigen handen te nemen, na een lange periode van budgetbeheer.

Paul (vrijwilliger): “Elke consument moet zijn financiën bijhouden en zijn rekeningen op tijd betalen. Voor steeds meer huishoudens is dit te hoog gegrepen. Deze mensen hebben vaak meer ondersteuning nodig dan de professionele hulpverlener kan bieden.”

Voor meer informatie: Dieter Geudens, 0475/85 29 76, budgetcoaches@cawantwerpen.be

Zelf geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? https://www.giveaday.be/nl-be/organisatie/585

INDIVIDUEEL (AFBOUW) TRAJECT

Een doelenlijst rond individuele krachtgericht budgetbeheer

De doelenlijst kan ingezet worden tijdens individuele begeleidingen ter ondersteuning van hulpverlener en cliënt. Deze is niet enkel van toepassing voor de afbouw van budgetbeheer bij cliënten. De start van het in eigen handen nemen van het budget door de cliënt valt ook samen met de opstart van de begeleiding.

De doelenlijst kan je antwoorden geven op vragen zoals:

Waar staat mijn cliënt op dit moment? Wat zijn zijn krachten? Wat zijn zijn werkpunten?

De lijst is te downloaden via onze databank.

GROEPSGERICHTE AANPAK

Vind je groepswerking een meerwaarde voor je cliënten?

Wens je op maat van jouw doelgroep één of meerdere groepssessies te organiseren rond het zelfstandig beheren van je budget? Dan kunnen wij met BIZ rond verschillende thema’s input leveren of de sessie komen verzorgen. Jullie zorgen voor de groep en de praktische omkadering.

THEMA GERICHTE AANPAK (AFBOUW) BUDGETBEHEER

Denkmoment over (afbouw van) budgetbeheer

Het is niet altijd makkelijk om informatie die je in intervisie en/of op vormingen meekrijgt, te vertalen naar je eigen team. Daarom kan het ook interessant zijn om eens een halve dag met het hele team stil te staan bij het thema budgetbeheer en de afbouw daarvan. BIZ kan dit proces begeleiden: we brengen methodieken mee en zetten het denkproces mee in gang.

Aanvragen via budgetinzicht@cawantwerpen.be

AFBOUW: van Budgetbeheer naar Zelfstandigheid

In 2017 heeft BIZ Antwerpen al de ervaringen uit vormingen, denk- en intervisie momenten rond het thema afbouw van budgetbeheer gebundeld. Vanuit BIZ hopen wij dat deze bundel voor inspiratie kan zorgen voor om verder aan de slag te gaan met de afbouw van budgetbeheer. Dit werk is te downloaden via de databank van onze website.

In onze databank vind je:

  • een doelenlijst individueel traject
  • een inspiratiegids rond groepswerk
  • een draaiboek over buddywerking in de financiële hulpverlening

Heb je zelf suggesties of wens je meer informatie?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

BUDGETINZICHT (BIZ)
REGIO ANTWERPEN
Grote Steenweg 169
2600 Berchem
budgetinzicht@cawantwerpen.be

MET STEUN VAN

Vlaanderen_verbeelding werkt

INSCHRIJVING NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van onze vormingsdagen, netwerkdagen of andere agendapunten.

PRIVACYBELEID