Doe mee met het project Financial Literacy @ School en word een pionier in financiële educatie!

 

Het project ‘Financial Literacy @ School’ wil de financiële geletterdheid van leerlingen in het secundair onderwijs verhogen en evalueren welke lesvormen hiervoor het meest effectief zijn. Het project zet ook in op financiële educatie van de leraren en het betrekken van ouders bij de leerinhouden. Het project richt zich op het 2de jaar van de 1ste graad secundair onderwijs.

Deelnemen aan het project vereist geen vooropleiding economie of wiskunde en het lesmateriaal is geschikt voor bijna alle vakken.

Het eerste lesmateriaal is beschikbaar vanaf februari 2018. De eerste lessenbundel bevat materiaal rond het thema betaalmiddelen en duurt vier lesuren. Vanaf schooljaar 2018-2019 zal er materiaal beschikbaar zijn voor andere thema’s zoals geldbeheer, sparen, lenen en beleggen. Het lesmateriaal zal bestaan uit materiaal voor de leerlingen, maar ook bijkomend materiaal voor leraren, zoals lesvoorbereidingen en extra informatie over de lesinhoud.
Leraren, lerarenopleiders en onderzoekers aan de KU Leuven en Universiteit Antwerpen ontwikkelen in samenwerking met Wikifin.be het wetenschappelijk onderbouwd en getest (les)materiaal.

Om de effectiviteit van het lesmateriaal en lesmethodes te evalueren, is een experimentele setting opgezet door onderzoekers van de KU Leuven en Universiteit Antwerpen. De lessen starten met een test om het niveau van financiële geletterdheid bij de leerlingen te bepalen. Na afloop van de lessen volgt een tweede test die meet of de financiële geletterdheid effectief verbeterd is bij de leerlingen. Diverse lesmethodes worden door de onderzoekers willekeurig aan de deelnemende scholen toegewezen. Alle deelnemende scholen zullen op termijn een geoptimaliseerde lesaanpak, mét aandacht voor differentiatie en ouderbetrokkenheid, ontvangen.

Om volwaardig te participeren in de samenleving is een goede financiële educatie noodzakelijk. Het ziet ernaar uit dat financiële educatie een grotere rol zal krijgen in de vernieuwde eindtermen. Wacht niet op deze hervorming maar start nu al met financiële educatie. Dit project biedt je de gelegenheid om met ondersteuning financiële educatie te introduceren op je school.

Leraren en scholen die willen deelnemen aan dit project kunnen zich hier inschrijven.
Meer informatie over het project is te vinden op de website van Wikifin.be.

 

Financial Literacy @ School

« Vorig | Volgend »