CORONA: Tijdelijke werkloosheid en Phishing (6/4/20) – update 29/4/20

Tijdelijke werkloosheid

Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kan beschouwd worden als “tijdelijke werkloosheid wegens overmacht”. Tussen 13 maart en 20 juni 2020 is een sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure en betalingsprocedure van toepassing.

We zetten even de belangrijkste elementen voor werknemers op een rijtje:

Hoe vraag je je uitkering voor tijdelijke werkloosheid aan: https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan

Hoeveel bedraagt je uitkering als tijdelijke werkloze:

In theorie: 70 % van het brutoloon plus een supplement van € 5,63 per dag. Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75 % ingehouden.

In de praktijk: wellicht minder dan 70 % van je netto-inkomen. De berekening van hoeveel netto overblijft is ingewikkeld en hangt bijvoorbeeld ook af van de gezinssituatie van de werknemer. Er wordt gewaarschuwd dat de eerste maanden de cijfers sowieso afwijken, omdat er in maart nog deel gewerkt is.

Hoe wordt deze uitkering uitbetaald: https://www.rva.be/nl/nieuws/vereenvoudigde-betalingsprocedure

Door de instroom van aanvragen is het voor de RVA onmogelijk om meteen het juiste bedrag van sommige uitkeringen te berekenen. Zij krijgen in eerste instantie een voorschot van 1.450 euro bruto of 1.066,12 euro netto op maandbasis. Als de aanvragen zijn verwerkt en mensen recht blijken te hebben op meer, worden ze daarvoor gecompenseerd.

Meld je ook online aan bij het HVW (gratis) of bij een vakbond (ACV, ABVV of ACLVB), zodat je rekeningnummer zeker gekend is bij een uitbetalingsinstelling.

Opgelet! Als mensen recht blijken te hebben op minder dan het voorschot zal dit worden verrekend in de belastingaangifte van volgend jaar.

Voor verdere info verwijzen we graag door:

– FAQ op de website van de RVA: https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL_20200324.pdf

– algemene info over de procedure tijdelijke werkloosheid owv corona: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

– Weet ook dat de werkgever in deze vereenvoudigde procedure enkel COVID-19 als reden dient op te geven. Wij raden werkgevers wel aan om een gemotiveerd dossier op te stellen met daarin de redenen die aanleiding geven tot het toepassen van de tijdelijke werkloosheid indien de RVA controles zou uitvoeren. Het is immers niet omdat de aanvraag sterk vereenvoudigd werd, dat je geen grond tot overmacht meer moet kunnen aantonen.

 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte een interfederaal overzicht van maatregelen die tijdens de coronacrisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, onder andere over het thema sociale bescherming.

Ga via de website of download hier de laatste versie van het overzicht (5/5/20)

 

 

Zelfstandigen

Ook zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen beroep doen op verschillende maatregelen. Meer info vind je hier:

 

Gevaar voor phishing

Ook cybercriminelen spelen in op de actualiteit. Sinds begin februari zien we een grote stijging aan phishing-berichten die het coronavirus gebruiken om mensen te loodsen naar malafide internetlinks om zo persoonlijke gegevens te verzamelen. Vaak geven ze eerste fake-informatie over hygiënemaatregelen, erna worden de internetgebruikers geleid naar een valse link of een pdf.

Fake-berichten van je bank komen ook vaak voor; zij vragen om je bankrekening terug uit “quarantaine te halen”. Cliënten geven zo ongewild extra informatie over hun bankgegevens. Deze vorm van phishing is zeer efficiënt, cybercriminelen spelen gretig in op de angst voor het virus.

Let op, deze vorm komt zowel voor in emails, sms, berichten op sociale media, etc… Zoals bij andere phishingberichten geldt: denk goed na vooraleer je een link opent.

Voor betrouwbare informatie over het corona-virus, surf je best naar officiële websites zoals : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Alle vormen van fraude kunnen hier worden gemeld: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Recent nieuws