CORONA: Meer informatie van steunpunten en geannuleerde schooluitstappen (5/5/20)

Steunpunten

BIZ is zeker niet de enige organisatie die de corona-maatregelen opvolgt.

SAM vzw, het steunpunt voor onder meer straathoekwerk, samenlevings-opbouw en schuldhulpverlening, lijst verschillende informatiebronnen en  initiatieven op rond thema’s als bijvoorbeeld hulp bij bijzondere doelgroepen, mentale gezondheid en digitaal werken. Daarnaast geven ze kort een opsomming waar je de overheidsrichtlijnen kan vinden.
Klik op volgende link Kwetsbare mensen bereiken in tijden van corona voor alle informatie.

 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte een interfederaal overzicht van maatregelen die tijdens de COVID-19-crisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid.

Download hier de laatste versie van het overzicht (5/5/20)

 

Geannuleerde schooluitstappen

Veel buitenschoolse activiteiten, ook duurdere meerdaagse uitstappen, worden nu geannuleerd. Vaak is daarvoor al betaald of komt dit op de schoolfactuur terecht. Hoe moet je daarmee omgaan als ouder? Welke kosten moet je al of niet betalen en voor welke heb je recht op terugbetaling? Netwerk tegen Armoede zocht het samen met de andere partners uit.

Lees verder op: https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2020/wat-met-kosten-voor-geannuleerde-buitenschoolse-activiteiten

Recent nieuws