CORONA: betalingsmoeilijkheden en de rechtbanken (24/3/20) – update 24/4/20

Betalingsmoeilijkheden

Heel wat cliënten en hulpverleners hebben vragen omtrent de financiële gevolgen van de coronacrisis, wat we zeker begrijpen. Er worden in de media heel wat zaken vermeld, al dan niet bevestigd door de officiële kanalen. Om die reden proberen we hier kort samen te vatten wat je best communiceert met je cliënt:

 • Vrees je dat een afbetalingsplan niet gevolgd kan worden?
  Contacteer dan zo snel mogelijk de schuldeiser om uitstel van betaling te vragen. We merken dat er zeker inschikkelijkheid bestaat bij de schuldeisers om bijkomende betalingsuitstellen van een maand of twee toe te kennen. Kaart dit wel zo snel mogelijk aan, wacht niet tot de betalingsdata verstreken zijn!

 • Vrees je dat een vaste kost niet betaald kan worden?
  Contacteer zo snel mogelijk (de klantendienst van) het bedrijf, leg de situatie uit en vraag uitstel (“betalingsmodaliteiten”).

  Let op:

  • Je moet je facturen van de water- of energieleverancier betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets, ook niet als je tijdelijk werkloos bent. Neem contact op met uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van deze factuur moeilijk is. De terugbetaling van de nutsvoorzieningen door de Vlaamse Overheid zal automatisch gestort worden op de rekening van de tijdelijk werkloze. Voor meer informatie klik hier.

  • Ook de maandelijkse factuur voor telecom moet blijven betaald worden. De solidariteit die hen gevraagd wordt, is meestal te zien (afhankelijk van operator tot operator) in gratis aanbod voor bellen naar vaste lijnen, een uitbreiding van de databundel en extra aanbod televisie. Voor een interessant weetje klik hier.

  • Banken zullen een betalingsuitstel voor woonkredieten toestaan, maar je moet wel zelf kunnen aantonen dat je financieel getroffen bent door de coronacrisis. Er wordt luid geroepen om ook in kader van de huurovereenkomsten uitstel te verlenen, maar hier zijn nog geen afspraken rond. Voorlopig geldt dus ons bovenstaand advies: individueel de huisbaas contacteren (ook bij sociale huurwoning).

 • Voor cliënten in schulden waar de afbetalingsplannen moeilijk lopen, kunnen we meedelen dat uithuiszettingen, evenals afsluitingen van water, energie en gas, gedurende de periode van de STRIKTE corona-maatregelen NIET zullen uitgevoerd worden. Dit wil echter niet zeggen dat gerechtsdeurwaarders (en schuldeisers) geen andere stappen mogen ondernemen. De invorderingsprocedure blijft lopen, kosten en renten blijven aangroeien. Dus ook nu is het van belang om waar mogelijk een regeling te treffen ivm de schulden!

 • Voor cliënten met grote schuldenlast is ook in deze tijden een Collectieve SchuldenRegeling mogelijks een oplossing. Advocaten zijn aan het werk en kunnen (eventueel telefonisch) ondersteuning bieden. Verzoekschriften kunnen ingediend worden, voor de procedure, zie hieronder.

 

Ook de rechtbanken nemen maatregelen – update 24/4/20

In het algemeen worden enkel nog dringende zaken behandeld en de burgerlijke zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden.

Alle richtlijnen van dwingende aard te downloaden via deze link.

Enkele van deze richtlijnen zijn onder meer:

 • Een minimumdienstverlening op de griffies, met beperkte toegang (mail, telefoon of post).
 • Neerlegging van conclusies en stukken dienen digitaal te gebeuren.
 • Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 03/05/20 met uitzondering van de dringende zaken. Reeds vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 03/05/20 behoudens de dringende zaken en de zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen.
 • De overbrengingen worden maximaal beperkt. Advocaten worden uitdrukkelijk gevraagd hun gedetineerde cliënten te vertegenwoordigen. Uitzonderingen zijn mogelijk.

 

De raad die wordt meegegeven:

 • Stuur verzoeken (verzoekschriften voor bewindvoering en collectieve schuldenregeling) al op, na de corona-crisis zal er vermoedelijk een hele stormloop zijn.
 • Verzoekschriften kunnen digitaal of per post opgestuurd worden. Best eerst telefonisch contact opnemen met de betreffende rechtbank. (bewindvoering vredegerecht van kanton woonplaats cliënt, collectieve schuldenregeling arbeidsrechtbank van woonplaats)
 • Voor de verzoekschriften kan zeker ook een advocaat ingeschakeld worden. Voor pro deo aanvragen zie verdere informatie in dit bericht.
 • Momenteel worden nieuwe zaken pas na 03/05/20 ingeleid. Voor de vredegerechten is besloten dat er pas na 3/05/20 nieuwe inleidingen mogen plaatsvinden.

 

Bureau Juridische Bijstand (Balie Antwerpen) – Pro deo aanvraag en gratis juridisch advies.

Alle spreekuren van het BJB worden geannuleerd.

U kan telefonisch (03 260 72 80 en 03 260 72 83 – tussen 09.00u en 12.00 en tussen 13.45u en 16.00u) en per e-mail (bjb@balieprovincienantwerpen.be) om de aanstelling van een advocaat verzoeken, ook voor dringende bijstand.

Indien u meteen een advocaat wenst te spreken voor een kort advies kan u de nieuwe en tijdelijke telefonische advieslijn telefoneren (03 260 72 60) tussen 09.00u en 12.00u in de ochtend.

U kan ook de advocatenlijn (0471 40 66 02) telefoneren tussen 16.30u en 18.00u.

De crew van de advocaten van het GBO Vlinderpaleis (Geïntegreerd breed onthaal) heeft in samenwerking met CAW Antwerpen een telefonische advieslijn opgezet die voorlopig elke ochtend operationeel is.

 

Deze telefonische advieslijn is bereikbaar 03 260 72 60  van 9.00u tot 12.00u

Recent nieuws