Budget, Schulden en CORONA (17/3/20) – update 13/5/20

CORONA en medische kosten
(voor jezelf en je cliënten)

Ga niet zomaar naar je huisarts
Neem telefonisch contact op en vraag om advies.

 • De huisarts factureert rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling.

 • De huisarts kent de risicocriteria én weet of je in aanmerking komt voor een kosteloze test.

 • Voldoe je als patiënt aan de voorwaarden om ‘verdacht’ te zijn voor besmetting, dan mag men je in een referentielaboratorium testen. Deze test moet de patiënt niet zelf betalen.

 • Voldoe je niet aan voorwaarden, dan kan de factuur van het uitvoerende labo oplopen tot 75 euro.


Ga niet zomaar naar spoed

 • Ten onrechte naar spoed kost geld !!

 • Het remgeld in het honorarium van de arts die je behandelt varieert naargelang de situatie. (Je bent naar de spoeddienst verwezen door de huisarts of gebracht met de dienst 112? Je bent niet verwezen door de huisarts of niet gebracht met de dienst 112?)


Kost van ziekenvervoer

 • Aan elk ziekenvervoer hangt een kostenplaatje vast.

 • Voor dringend ziekenvervoer kan er mogelijks beroep gedaan worden een tegemoetkoming via het ziekenfonds

 • Niet-dringend ziekenvervoer wordt doorgaans vastgesteld op basis van een standaard tarief, afhankelijk van stadszone, afstand, … en kan eventueel vermeerderd worden met supplementen.

 • Het is vaak goedkoper om via eigen ziekenfonds een beroep te doen op deze organisaties.


Verblijfskosten in het ziekenhuis

Bij een verplichte quarantaine in het ziekenhuis, ongeacht of je wel of niet ziek bent, geldt de terugbetaling door de ziekteverzekering. Bij een verblijf op een speciale quarantaine-afdeling mogen geen supplementen worden gevraagd.


Neem zeker ook een kijkje op de websites van de ziekenfondsen voor meer informatie rond de kosten.

CORONA en invordering van schulden – update 13/5/20

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders vaardigt richtlijnen uit aan de gerechtsdeurwaarders. Gezien persoonlijk contact met de burger wordt de dienstverlening van de gerechtsdeurwaarders minstens tot 3 mei 2020 beperkt, evenwel zonder hierbij de continuïteit van de rechtsgang uit het oog te verliezen. Sinds 20 april 2020 zijn deze richtlijnen gedeeltelijk versoepeld.

De Kamercommissie Justitie beslist dat gerechtsdeurwaarders tot minstens 17 juni geen beslag kunnen leggen op loon, bezittingen of woning (een tweede woning kan wel nog in beslag worden genomen). Als een inbeslagname als straf wordt uitgesproken, voor bijvoorbeeld financiële fraude, dan zal ze wel nog worden uitgevoerd. (13/5/20)

Kort de richtlijnen die de NKGB meegeeft aan haar leden:

 • Betekening van akten (bijvoorbeeld een dagvaarding) blijft mogelijk. In geval van betekening aan de persoon dienen de regels rond het houden van afstand en de hygiënerichtlijnen strikt nageleefd te worden.

 • Gedwongen tenuitvoerlegging (roerend beslag, uithuiszetting, gedwongen opening van deuren): de NKGB dringt erop aan om alle lopende maatregelen van tenuitvoerlegging zoveel mogelijk op te schorten en de opvolging te garanderen op schriftelijke, elektronische of telefonische wijze. Uitvoerende en bewarende beslagen onder derden zijn toegestaan. Voor opdrachten van de institutionele schuldeisers (bvb. VLABEL, FOD Financiën, steden en gemeenten,…) dienen hun aanbevelingen te worden opgevolgd.

 • De NKGB vraagt dat alle verkoopzalen in de verschillende arrondissementen hun deuren sluiten zodat alle verkoopdagen uitgesteld moeten worden tot nader order. Hetzelfde gaat op voor de opladingen van goederen. 

 • Minnelijke invordering: alle verrichtingen in het kader van de minnelijke invordering kunnen normaal verlopen, behoudens het bezoek aan de woonplaats.

 • Het opmaken van vaststellingen is toegestaan.

 • De toegankelijkheid van het kantoor voor het publiek moet absoluut beperkt worden. In elk geval zullen de gerechtsdeurwaarders soepel moeten zijn bij de opvolging van de afbetalingsplannen, en de schuldenaar zoveel mogelijk aan te raden online of elektronisch te betalen.

Volledige richtlijnen en updates op:  https://www.gerechtsdeurwaarders.be/coronavirus-belangrijke-instructies-voor-gerechtsdeurwaarders

 

LET WEL OP !!

De invordering van schulden zal niet stopgezet worden.

 • Oplopen van kosten bij niet-betalen, of staken lopend afbetalingsplan

 • Intresten van openstaande schulden blijven lopen

 • Een gerechtelijke procedure kan opgestart worden met alle kosten die daarbij horen

Recent nieuws