‘Budget in beeld’ is een individuele hulpverleningsmethodiek die cliënten een visueel duidelijk en realistisch beeld van zijn/haar financiële situatie per week/per maand tracht te geven. Concreet bestaat de methodiek uit twee borden:

  • een bord met verschillende iconen voor alle mogelijke inkomsten en uitgaven
  • een dubbelzijdig bord met aan de voorzijde een maandoverzicht en aan de achterzijde een leefgeldoverzicht

In een eerste fase is het de bedoeling om samen met de cliënt de juiste iconen op de juiste plaats op het bord te leggen zodat je een overzicht krijgt van je verschillende inkomsten, vaste- en variabele uitgaven en leefgeld per maand. In een tweede fase legt de cliënt het juiste aantal (fictief) geld bij de iconen. De methodiek zorgt ervoor dat de cliënt een visueel duidelijk beeld krijgt van welke dag en hoeveel geld er binnenkomt en buiten gaat.

Doelgroep

Cliënten binnen een hulpverleningstraject die omwille van beperkte mogelijkheden, financiële en/of psychische kwetsbaarheid,… geen zicht hebben op hun vaste- en variabele kosten en hun leefgeld. Cliënten waarbij een klassiek budgetplan hen geen of onvoldoende inzicht geeft in hun inkomsten en uitgaven.

Doelstelling(en)

  • De inkomsten en vaste en variabele uitgaven van de cliënt in kaart brengen.
  • Visueel duidelijk maken aan de cliënt wanneer het geld binnenkomt en buitengaat.
  • Werken aan bewustwording van de cliënt: waar geeft de cliënt geld aan uit?
  • Werken aan hervalpreventie en nazorg.

Beschikbaarheid in onze regio

Een exemplaar van ‘Budget in beeld’ is aangekocht door BudgetInZicht Regio Antwerpen. Deze is uitleenbaar (gratis) voor de leden/medewerkers uit het samenwerkingsverband.

Interesse? Neem contact met ons op via budgetinzicht@cawantwerpen.be

« Vorig | Volgend »