BudgetInZicht regio Antwerpen werkt sinds begin 2019 aan het thema ‘Bewindvoering’. Een werkgroep bestaande uit maatschappelijk werkers en juristen van onze regio werd opgestart om knelpunten te benoemen. Deze zijn:

  1. Bij de afbouw van budgetbeheer, wordt er gebotst op limieten bij cliënten. Er is een groep cliënten waar geen aanbod voor is. Het gaat om mensen die te sterk zijn voor bewind, maar niet sterk genoeg zijn om zelfstandig hun eigen budget te beheren.
  2. Bewindvoering loopt in de praktijk niet altijd even vlot. Er ontbreekt een ‘sociaal aspect’ bij bewindvoering. De cliënten ervaren dat er niet goed wordt overlegd, er weinig inspraak is en er onvoldoende tijd wordt vrijgemaakt om de cliëntsituatie te bespreken.
  3. De procedure tot bewind is niet goed genoeg gekend. Hulpverleners kennen de procedures niet genoeg. Door een tekort aan kennis, worden er soms fouten gemaakt. Ook de combinatie bewindvoering en collectieve schuldenregeling is te ingewikkeld voor hulpverleners.
Met de knelpunten in gedachten, heeft de werkgroep een actieplan voorbereid. Een concrete actie is het opmaken van een draaiboek. Het resultaat hiervan kan je hieronder downloaden.
 
 
 
 

De focus van dit draaiboek ligt op informeren en ondersteunen van hulpverleners die bewindvoering als een optie zien voor cliënten.

Het draaiboek start met uitleg over de wetgeving rond de juridische bescherming waarna we vooral onze aandacht richten op de procedure en het verdere verloop van de rechterlijke bescherming, de bewindvoering. Daarnaast reiken we enkele methodieken aan om een inschatting te maken wanneer iemand in bewindvoering moet.

Met behulp van dit draaiboek kan een hulpverlener zijn cliënt informeren en ondersteunen zodat de aanvraag van bewindvoering een doordachte beslissing is.

 
 
De bijlagen van het draaiboek kan je hier apart downloaden
 
 
 
Ideeën, suggesties, vragen, … zijn altijd welkom via budgetinzicht@cawantwerpen.be
 
« Vorig | Volgend »