Vorming Eerste Hulp Bij Schulden – schulden ordenen

Digitaal via Zoom

Vooraleer er met een schuldvordering iets kan worden gedaan, is het prioritair om de hele schuldenlast in kaart te brengen. In deze vorming gaan we na welke schulden er kunnen […]

Opleiding Motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering

't Werkhuys Zegelstraat 13, Borgerhout

Met motiverende gespreksvoering zorg je ervoor dat je gesprekspartner zelf de motivatie vindt om veranderingen in te zetten. Het erkent het recht om beslissingen te nemen over het eigen leven, […]

Casusbespreking Collectieve Schuldenregeling (CSR)

Digitaal via Zoom

Een tweetal keer per jaar organiseert BIZ een casusbespreking CSR met maatschappelijk werkers en advocaat-schuldbemiddelaars. Heb je een vraag over de wetgeving rond CSR? Is CSR wel de best passende […]

Casusbespreking Bewindvoering

Digitaal via Zoom

Een tweetal keer per jaar organiseert BIZ een casusbespreking met maatschappelijk werkers, juristen en advocaat-bewindvoerders. Heb je een vraag over de wetgeving rond bewindvoering? Is bewindvoering wel de best passende […]

Vorming zelfstandigen in moeilijkheden: detecteren, remediëren en doorverwijzen

CAW Café Grote Steenweg 169, Berchem

Waar vind je informatie over zelfstandigen in moeilijkheden? Op welke steunmaatregelen (hinder bij openbare werken,…) en wetgeving (gerechtelijke reorganisatie, faillissement, bescherming gezinswoning,…) kunnen zelfstandigen beroep doen? Overzicht van diensten/organisaties (kredietbemiddelaar, COM,…) voor zelfstandigen. Datum: 7 juni 2022, 13.30 – 16.30 u. Locatie: CAW Café - Grote Steenweg 169, 2600 Berchem Begeleider: Bettina De Backer, Dyzo […]