Aan de slag met wakosta.be

 WAT & VOOR WIE? 

wakosta.be is een interactieve website die jongeren vanaf 16 jaar laat ondervinden wat het leven op eigen benen kost en wat de impact van keuzes is op het maandbudget. 
De spelers ontvangen een realistisch maandinkomen. Het doel is dit budget zo goed mogelijk te besteden en tal van opdrachten op te lossen binnen deze domeinen: wonen, gezondheid, huishouden en ontspanning. 
De tool kadert binnen de leer- en ontwikkelingsdoelen van de 2e en 3e graad ASO, KSO, TSO, BSO, BuSO en OKAN. Ook organisaties die jongeren begeleiden bij de eerste stappen van zelfstandig wonen kunnen aan de slag met de website. 

 EDUCATIEF MATERIAAL 

wakosta.be doorlopen met je klas duurt 1 à 2 (les)uren, afhankelijk van het tempo van de jongeren en de aanpak (individueel/klassikaal).

Wil je aan de slag met wakosta.be met je klas, groep of cliënt? Lees hier de handleiding.

Maak dan zeker gebruik van onze kant-en-klare lesfiche en bijhorende PowerPoint. Je vindt dit materiaal op de website bij het vraagteken. Download hier een affiche om wakosta.be in de kijker te zetten in je school/organisatie. 

 GRATIS WEBINAR 

Wil je graag wat meer uitleg en tips over hoe je Wakosta?! best kan begeleiden in de klas?
Neem dan deel aan onze webinar voor leerkrachten op donderdag 6 oktober (19u – 20u) of maandag 10 oktober (14u – 15u). Schrijf je hier in.

Recent nieuws